Ocena brak

OGÓLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało pole sił nazywamy polem grawitacyjnym

Podstawową właściwością pola grawitacyjnego jest to, że na każdy punkt materialny umieszczony w tym polu działa siła zwrócona w stronę pewnego punktu zwanego środkiem ciężkości źródła pola. Wartość siły grawitacji określa prawo powszechnego ciążenia: każde dwie masy, nawet punktowe przyciągają się wzajemnie siłą, której wartość jest wprostproporcjonalna do iloczynu mas obu ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi;

F = Gm1 m2 / r2 F = ( - Gm1 m2 / r2 )

G to stała grawitacji, której wartość wyznaczono doświadczalnie; G= 6,67 10 - 11 [ Nm2/kg2 ]  

Jedną z wielkości charakteryzujących pole grawitacyjne jest natężenie pola grawitacyjnego. Natężeniem pola grawitacyjnego w danym jego punkcie nazywamy stosunek siły grawitacji działającej na punkt materialny umieszczony w tym punkcie pola do wartości masy tego punktu materialnego.

g = F/m [N/kg] = [m/s2] g = Gm/r2 g = (-Gm/r2 )

Kierunek i zwrot natężenia pola jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły działającej. Natężenie zależy od masy źródła pola i odległości od źródła, a nie zależy od masy punktu materialnego.

Podobne prace

Do góry