Ocena brak

Ogólne wiadomości o odpowiedzialności pracowniczej, stosunek KC do PP

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Przez odpowiedzialność prawna należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo, niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób. Wyróżniamy odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna. W prawie pracy związek przyczynowy jest przesłanką, która ogranicza odpowiedzialność pracownika do normalnych następstw jego zawinionego i bezprawnego działania lub zaniechania - art. 115 KP. na wzór rozwiązania przyjętego w prawie cywilnym (art.361 § l KC). Pracownik ponosi odpowiedzialność tylko za te szkody, na które ma bezpośredni wpływ ( kara porządkowa, materialna, dyscyplinarna)

Podobne prace

Do góry