Ocena brak

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PRAWO PODATKOWE

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Poprzez ogólne prawo podatkowe rozumie się przepisy aktów prawnych, które odnoszą się do wszystkich lub do większości podatków.

  • W ujęciu szerokim to normy prawne zawarte w konstytucji oraz ustawach podatkowych i ustrojowych, odnoszących się do wszystkich lub większości podatków. Ogólne materialne prawo podatkowe, postępowanie podatkowe oraz przepisy ustrojowe określające zasady organizacji oraz funkcjonowania organów podatkowych

  • W ujęciu wąskim to normy prawne powszechnie obowiązujące dotyczące wszystkich lub większości podatków , ograniczone jednak do materii zobowiązań podatkowych oraz postępowania podatkowego.

Szczególne prawo podatkowe to unormowania podatkowoprawnego stanu faktycznego.

W rzeczywistości ogólne prawo podatkowe nie ma wyraźnie wyznaczonej treści ani granic. To z charakteru i treści prawa podatkowego wynikają trudności stworzenia jego części ogólnej. Część ogólna prawa podatkowego to z pewnością normy ordynacji podatkowej . Nie mają one jednak jednolitego charakteru.

Z powodów legislacyjnych nie byłoby właściwe tworzenie części ogólnej prawa podatkowego, której odrębne miejsce zajmowałyby zasady postępowania podatkowego i zasady egzekucji podatkowej.

Brak części ogólnej prawa podatkowego wynika stąd, że posiada ono wiele segmentów o różnych funkcjach, w których występują odrębne zasady, właściwe im i autonomiczne dla danej grupy instytucji prawnych.

Podobne prace

Do góry