Ocena brak

Ogólna charakterystyka źródeł prawa cywilnego

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

Katalog źródeł prawa stanowionego (akty prawne powszechnie obowiązujące i akty prawne wewnętrznie obowiązujące). Te ostatnie nie są źródłami prawa cywilnego, ponieważ obowiązują tylko jednostki organizacyjne wobec ich organów zwierzchnich, które wydały akty wewnętrzne, natomiast powszechnie obowiązujące akty normatywne, mogą regulować stosunki cywilnoprawne uzyskując walor źródła prawa cywilnego. Konstytucja wyczerpująco wymienia następujące rodzaje aktów prawa powszechnie obowiązującego:

= Konstytucja

= ustawy

= ratyfikowane umowy międzynarodowe

= rozporządzenia

= akty prawa miejscowego

Wszystkie te akty tworzą hierarchicznie skonstruowany system źródeł powszechnie obowiązujących aktów prawa stanowionego. Wśród tych aktów największe znaczenie ma kodeks cywilny.

Podobne prace

Do góry