Ocena brak

Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej (cel, zakres)

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej polityki handlowejZgodnie z art. 3 wprowadzonym w 01.01.1970 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską wcześniej EWG

Kraje Wspólnoty prowadzą wspólną politykę handlową , postawą prawną wspólnej PH stanowią art. 131-134 TWE

Zakres tej polityki określa art. 133: wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach zwłaszcza w odniesieniu do :

- zmian stawek celnych

- zawierania umów celnych i handlowych

- ujednolicania środków liberalizacyjnych

- polityki eksportowej

- handlowych środków ochronnych podejmowanych w wypadku dampingu i subsydiów

(damping: sprzedaż na eksport poniżej ceny wewnątrz kraju eksportującego lub sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia – ekonomiczne podejście )

Podobne prace

Do góry