Ocena brak

Ogólna charakterystyka systemu semi - prezydencjalnego (Francja)

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

  • Przyjmuje on pewne elementy systemu parlamentarnego, a także pewne cechy systemu prezydencjalnego.

  • We Francji wprowadziła go konstytucja z 1958 r.

  • Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych i bezpośrednich, wyposażony został w szereg prerogatyw. Dotyczą one ważnych spraw państwowych, np. rozwiązania parlamentu czy nominacji premiera.

  • Rząd odpowiada politycznie i przed parlamentem i przed głową państwa (jeśli większość parlamentarna i głowa państwa są politycznie tożsame).

  • Prezydent przewodniczy obradom rządu wywierając wpływ na treść podejmowanych decyzji. Jest on wyposażony w prawo arbitrażu politycznego w drodze weta ustawodawczego, prawa odesłania ustawy do Rady Konstytucyjnej, prawa zarządzania referendum również w sprawach ustawodawczych, a także prawo rozwiązania Zgromadzenia Narodowego.

Podobne prace

Do góry