Ocena brak

Ogólna charakterystyka systemu prezydencjalnego

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

  • Wykształcił się w USA.

  • Egzekutywa jest jednoczłonowa, cała władza spoczywa w rękach prezydenta. Odpowiednicy ministrów (sekretarze) są jedynie pomocnikami prezydenta. Głównym ośrodkiem decyzji politycznych jest prezydent, który jest zarazem naczelnym dowódcą armii.

  • Istnieje wyraźna separacja władzy ustawodawczej i wykonawczej. Prezydent jest wybierany przez naród (ale pośrednio), podobnie jak obydwie izby parlamentu, a więc w wyborach powszechnych. Parlament może w swej większości reprezentować inną opcję polityczną niż prezydent. Parlament nie może zdymisjonować ani prezydenta, ani sekretarzy, prezydent zaś nie dysponuje prawem inicjatywy ustawodawczej. Nie istnieje możliwość łączenia mandatu parlamentarnego ze stanowiskiem prezydenta czy sekretarza.

  • Wzajemną równowagę zapewnia prawo prezydenta do wetowania ustaw. Niektóre nominacje prezydenckie wymagają zgody Senatu, podobnie jak ratyfikacja umów międzynarodowych. Prezydent wpływa na kierunek ustawodawstwa poprzez orędzia kierowane do Kongresu. Prezydent i sekretarze ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Senatem z oskarżenia Izby Reprezentantów za naruszenie konstytucji lub zdradę stanu czy popełnienie przestępstwa. Prezydent jest politycznie nieodpowiedzialny.

Podobne prace

Do góry