Ocena brak

Ogólna charakterystyka systemu kanclerskiego

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

  • Stosowany w Niemczech.

  • Szefem rządu jest kanclerz wyposażony w rozbudowane kompetencje, któremu podporządkowani są członkowie rządu. Zaufaniem rządu cieszy nie cały gabinet, a tylko jego szef, kanclerz.

  • Decydujący udział w powoływaniu kanclerza ma Bundestag.

  • Konstytucja ogranicza odpowiedzialność parlamentarną kanclerza, który może być odwołany tylko w drodze konstruktywnego wotum nieufności. Polega to na odwołaniu kanclerza z równoczesnym wyborem jego następcy.

  • System ten wprowadza także ograniczoną możliwość rozwiązania parlamentu przez władzę wykonawczą.

Podobne prace

Do góry