Ocena brak

Ogólna charakterystyka systemów kursowych

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

We współczesnej gospodarce światowej można wyróżnić dwa podstawowe systemy kursowe:

1) kursu płynnego (floating rate)

- wyznaczanego przez relacje popytu i podaży na rynku walutowym, czyli kursu kształtującego się na rynku. System kursu płynnego może w praktyce mieć postać kursu formalnie niezależnego od interwencji władz monetarnych, czyli płynnego nieograniczenie, lub kursu płynnego kierowanego , czyli płynnego tylko w pewnych granicach.Kurs płynny nieograniczenie kształtuje się więc na rynku bez interwencji władz monetarnych kraju. Kurs płynny kierowany wymaga natomiast interwencji władz monetarnych .

2) kursu ustalanego przez władze monetarne państwa (fixe rate)

- przybierającego formę kursu centralnego, polega na ustalaniu przez władze monetarne kursów pieniądza krajowego w stosunku do wybranej waluty (lub koszyka walut). , kurs ten zwany jest także kursem stałym, jenak nie wydaje się to zasadne.W Polsce obowiązywał do roku 2000 kurs centralny, a obecnie płynny.

Podobne prace

Do góry