Ocena brak

Ogólna charakterystyka stosunków pracowniczych i niepracowniczych zatrudnienia

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Stosunki pracownicze charakteryzują się świadczeniem pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy na podstawie:

1. umowy o prace;

2. mianowania;

3. wyboru;

4. powołania.

Stosunki niepracownicze to świadczenie pracy na podstawie:

l.Umowy o dzieło;

2. umowy zlecenia;

3.w ramach wolnego zawodu;

4. w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

5. artyści.

Cechy, które odróżniają stosunki pracownicze od niepracowniczych, to:

Zatrudnienie pod kierownictwem pracodawcy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. W sytuacjach spornych, miedzy nazwa umowy a jej treścią o rodzaju stosunku prawnego będzie decydować jego treść. Zatrudnienie pod kierownictwem jest praca umownie podporządkowana.

Osobiste świadczenie pracy, co oznacza, ze pracownik nie może swych obowiązków przekazać do wykonania innemu pracownikowi. W niepracowniczych stosunkach zatrudnienia (np.w umowie zleceniu, czy umowie o dzieło) jest to możliwe.

Uczasowienie pracy. Chodzi tu o czas pracy, czyli czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym do jej wykonania.

W stosunkach niepracowniczych czas i miejsce wykonania świadczenia są zależne od woli wykonującego, chyba, ze umowa stanowi inaczej.

Miejsce pracy, które jest ścisłe określone w umowie o prace. Jest to miejsce stałego wykonywania obowiązków zawodowych, zlokalizowane w siedzibie pracodawcy lub innej określonej jednostce organizacyjnej.

Odpłatność za pracę i obciążenie pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) ryzykiem prowadzenia zakładu.

Pracownikami, w ramach stosunków pracowniczych, nie są:

-rolnik, (brak umownego podporządkowania);

-adwokat (wolny zawód);

-duchowny,

-żołnierz zawodowy,

-funkcjonariusze policji, UOP, Służb Więziennych, Straży Pożarnej.

Podobne prace

Do góry