Ocena brak

Ogólna charakterystyka hipoteki

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Hipoteka jest prawem rzeczowym akcesoryjnym, co oznacza, że nie może powstać bez wierzytelności, nie może być również bez niej przeniesiona, a wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki.

UNORMOWANIE HIPOTEKI – hipotekę regulują przepisy zawarte w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy te regulują wprost hipotekę na nieruchomości.

Podobne prace

Do góry