Ocena brak

Ogólna charakterystyka handlowych spółek osobowych

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Wszystkie spółki osobowe są jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, ale mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwanymi. Na mocy więc przepisów KSH posiadają zdolność prawną. W doktrynie określa się te spółki mianem ułomnych osób prawnych. Spółki osobowe prowadzą przedsiębiorstwo (działalność) pod własną firmą.

Spółki te nie posiadają organów co do zasady, sprawy spółki prowadzą sami wspólnicy, sami też reprezentują spółkę. Wspólnicy którzy odpowiadają względem wierzycieli całym swoim majątkiem. Każda ze spółek osobowych posiada swój majątek odrębny od majątku wspólników. Za zobowiązania spółki wspólnicy co do zasady odpowiadają osobiście i solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami, z zastrzeżeniem subsydiarności.

Podobne prace

Do góry