Ocena brak

Ogólna charakterystyka działalności TK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Niezależna od nacisków, profesjonalna i merytoryczna kontrola konstytucyjności ustaw i innych aktów prawnych jest filarem i jednym z największych osiągnięć ustroju demokratycznego. Jest jedną z podstaw właściwego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

W 2004 roku przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału były problemy konstytucyjne i proceduralne dotyczące wielu istotnych dziedzin prawa o zróżnicowanym znaczeniu społecznym i ekonomicznym oraz problemy związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Odnotowano wzrost liczby spraw merytorycznie rozstrzygniętych w stosunku do lat ubiegłych. Większa też była liczba spraw rozstrzygniętych w trybie kontroli abstrakcyjnej następczej. Więcej też niż w latach poprzednich rozstrzygnięto spraw w trybie kontroli konkretnej. W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła liczba spraw wniesionych w trybie skargi konstytucyjnej. Zwiększyła się liczba wyroków, w których Trybunał uznał zgodność badanych przepisów z konstytucją.

Działalność Trybunału ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie prawa, jego jakość i stabilność, stając się istotną gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich, a swoim orzecznictwem buduje wzrost zaufania obywateli do tworzonego prawa.

Podobne prace

Do góry