Ocena brak

Ogólna charakterystyka działalności RPO

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 K). W aspekcie podmiotowym działalność Rzecznika dotyczy ochrony praw i wolności zarówno obywateli, jak i bezpaństwowców oraz cudzoziemców (w zakresie praw i wolności, jaki im przysługują w Polsce).

Rzecznik bada działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania praw i wolności obywatelskich.

RPO ma obowiązek informowania parlamentu o stanie przestrzegania prawo oraz wolności człowieka i obywatela.

Rzecznik bada działania organów władzy publicznej pod kątem naruszenia prawa, a także naruszenia zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Przedmiotem jego zainteresowania jest więc nie tylko kontrola legalności – może sięgać znacznie głębiej interweniując w sytuacjach, w których wprawdzie prawo nie zostało naruszone, ale w majestacie tego prawa doszło do niesprawiedliwości i krzywdy. Daje to Rzecznikowi szersze możliwości działania niż sądom. W szczególności Rzecznik może wkraczać w sferę tzw. uznania administracyjnego.

Podobne prace

Do góry