Ocena brak

OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny, czasopismo wyd. w Warszawie od grudnia 1902 do końca 1905. Założycielami i faktycznymi redaktorami byli L. Krzywicki, S. Posner i S. Stempowski, dawni współpracownicy —> „Prawdy", wydawcą fabrykant L. Niemyski, nominalnym red. do kwietnia 1903 - G. Korbut, potem pismo podpisywał Niemyski. O. było pismem postępowym, zbliżonym do PPS, skupiającym, zwł. w działach nauk. i społ.-polit., wybitnych współpracowników, jak L. Belmont, W. Gumplowicz, M. Handelsman, J. Hempel, K. Kelles-Krauz, J. Kodisowa, A. Mahrburg, S. Mendelson, W. Nałkowski, Z. Pietkiewicz, I. Radliński i in. W dziale lit. sporadycznie pojawiały się nazwiska M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, S. Wyspiańskiego, dwa opowiadania zamieścił G. Daniłowski, jedno z pierwszych swoich opowiadań i parę wierszy - Z. Nałkowska, debiutował W. Grubiński. Redaktor działu lit., Stempowski, dawał wyraz swym sympatiom dla —> naturalizmu, publikując m. in. utwory F. Brodowskiego (jego zdaniem kandydata na „pol. Gorkiego"). Pismo zamieściło jednak nie mniejszą liczbę utworów typowo modernistycznych. Zwł. w dziale przekładów (L. Andriejew, M. Gorki, L. Tołstoj, F. Nietzsche, G. Hauptmann, M. Maeterlinck, G. Geijerstam, K. Michaelis, H. Hofmannsthal i in.) nie można mówić o jednolitym kierunku lit. pisma. W dziale krytyki wyróżniały się studia T. Gałeckiego (m. in. recenzje Popiołów i Próchna), A. Drogoszewskiego, P. Chmielowskiego, W. Feldmana, M. Posner-Garfeinowej. O. było w tej epoce jednym z czasopism Usiłujących związać literaturę z zagadnieniami życia społ. i polit., nie wywarło jednak pod tym względem głębokiego wpływu, jako pismo zasadniczo nielit. i redagowane eklektycznie. W grudniu 1905 O. zostało zawieszone przez władze w związku z manifestacją solidarności z PPS i walczącym proletariatem pol. i rosyjskim.

S. STEMPOWSKI Pamiętniki, Wr. 1953; S. POSNER Historia „O.",Tydzień" 1929 nr 10; „O." 1902-1905. Bibliografia zawartości, oprać. M. Lipska, R. Loth, W. 1957.

Maria Lipska

Podobne prace

Do góry