Ocena brak

Ogniwa słoneczne i ich wykorzystanie

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

W odległych regionach baterie słoneczne są używane na co dzień w domu. Energia sło­neczna służy do ładowania akumulatorów, co umożliwia korzystanie z energii elektrycznej również w nocy.
Ogniwa słoneczne są niezawodne. Raz za­montowane nie wymagają konserwacji przez wiele lat. W Wielkiej Brytanii niektóre nie za­mieszkane domy są zasilane energią słonecz­ną. Także stacje meteorologiczne korzystają z baterii słonecznych.
Ilość energii pochodząca z baterii słonecz­nej nie zależy od temperatury otoczenia, a od nasłonecznienia. Dlatego też jest możliwe, aby latarnia o mocy 360 kW na lądowisku samolo­tów pracowała na zamarzniętej Alasce.
Ogniwa słoneczne były wykorzystywane w komunikacji satelitarnej od lat 60. Najnowsza technologia ogniw fotowoltanicznych ma być zastosowana w stacji kosmicznej Freedom, konstruowanej w Stanach Zjednoczonych. Ma być ona wyposażona w osiem skrzydeł foto­woltanicznych, które umożliwią wytworzenie energii elektrycznej o mocy 75 kW.
Możliwe, że w następnym stuleciu, dzięki projektowi amerykańskiego inżyniera dr Pe­tera Glasera będziemy korzystać z energii dostarczanej z przestrzeni kosmicznej. Ten projekt zakłada wystrzelenie na orbitę około-ziemską zestawu 40 satelitarnych elektrowni słonecznych (SPS - Solar Power Satelites), wyposażonych w olbrzymie panele baterii sło­necznych. Wytworzona elektryczność ma być zamieniana na promieniowanie mikrofalowe, transmitowane do odbiorników na Ziemi, gdzie nastąpi znowu zamiana mikrofal w prąd elektryczny. Zdaniem Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej 40 SPS-ów zaspokoi jedną czwartą zapotrzebowania na energię elektryczną Zjednoczonej Europy do 2040 roku.
Niestety, mikrofalowe wiązki energii z sate­litarnych elektrowni słonecznych spaliłyby wszystkie napotkane na drodze niemetalowe przedmioty oraz żywe istoty. Wielu naukow­ców uważa jednak, że w niedalekiej przyszło­ści będziemy korzystać z energii wytworzonej w przestrzeni okołoziemskiej.

Podobne prace

Do góry