Ocena brak

Ogniwa paliwowe

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Ogniwo paliwowe element elektrochemiczny pełniący funkcję przetwornika energii w sposób ciągły , w którym wykorzystano nieodwracalna reakcję utleniania i redukcji przebiegającą na elektrodach .

Substraty reakcji elektrodowych są dostarczane ze zbiornika zewnętrznego sukcesywnie w miarę ich zużywania się podczas pracy ogniwa .

Schemat działania ogniwa wodorotlenowego . Paliwo - wodór i tlen dostarczane są w postaci gazowej do dwóch porowatych elektrod przedzielonych elektrolitem. Na elektrodzie wodorowej zostają uwolnione z cząsteczki wodoru dwa elektrony

H2 -> 2H+ + 2e-

po czym następuje wiązanie uzyskanych jonów wodoru z jonami OH- przechodzącymi z elektrolitu

2H+ + 2 OH- -> 2 H2O

Z uzyskanych dwóch cząsteczek wody jedna zostaje usunięta ( z elektrolitu w sposób ciągły odprowadza się wodę ) a druga reaguje na elektrodzie tlenowej H2O + 2e- + 1/2 O2 -> 2 OH- zwracając dwa jony OH- do elektrolitu . W zasadzie elektrolit umożliwia jedynie swobodny transport jonów OH- między elektrodami.

Sprawność przetwarzania energii w ogniwach paliwowych jest bardzo duża wynosi ok. 50-70% . Ogniwa można sklasyfikować ze względu na temperaturę i rodzaj pracy . Rozróżnia się

. niskotemperaturowe

. średniotemperaturowe

. wysokotemperaturowe

. regeneratywne

. aktywowane naświetlaniem lub napromieniowaniem elektrod

. biochemiczne

Podobne prace

Do góry