Ocena brak

Ogłoszenie upadłości spółki może spowodować

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Wyróżniamy skutki co do osoby upadłego i majątku upadłego:

a) z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci możliwość zarządzania i rozporządzania majątkiem. Majątek zostaje wydany syndykowi, który przeprowadza jego likwidację

b) zobowiązania pieniężne niewymagalne stają się płatne z dniem ogłoszenia upadłości

c) postępowanie upadłościowe przeprowadzone jest przez sąd

d) ostatnim etapem jest zaspokojenie wierzycieli

Postępowanie upadłościowe ma następujący cel:

- przeprowadzenie likwidacji majątku przedsiębiorcy niewypłacalnego

- równomierny podział uzyskanych w toku postępowania upadłościowego środków pomiędzy wierzycieli upadłego przedsiębiorcy

- możliwość zawarcia układu między upadłym a jego wierzycielami

Podobne prace

Do góry