Ocena brak

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie ontologiczne

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Myśl włączenia ludzkości w Chrystusa została najpierw rozwinięta z inspiracji neo-platońskiej. Bez wyraźnego stwierdzenia, podkreśla się jedność natury Chrystusa, mówi się, że Słowo przyjęło całą naturę ludzką, która jest wspólna wszystkim ludziom. Według antropologii platońskiej, człowieczeństwo przyjęte przez Słowo, co prawda, nie jest człowieczeństwem uniwersalnym ale identyfikuje się ze wspólną naturą w ten sposób, że Słowo w Chrystusie jednoczy się z wszystkimi ludźmi. Cyryl z Aleksandrii odwołuje się do Eucharystii, aby ukazać w jaki sposób indywidualne człowieczeństwo Jezusa przenika człowieczeństwo wszystkich ludzi. U niektórych Ojców greckich istnieje pogląd, że przez Zmartwychwstanie rodzaj ludzki jest włączony w Chrystusa.

Ta sama idea włączenia wszystkich ludzi w Chrystusa może być rozpatrywana w świetle antropologii arystotelesowskiej. Forma niesie ze sobą całe bogactwo natury, które materia ogranicza do jednej jednostki. Wszystkie możliwości natury nie wykorzystane przez daną jednostkę albo w niej nieobecne zewnętrznie, istnieją w niej w sposób wirtualny. Każda osoba ludzka obejmuje w sobie wszystkie inne, jako niezrealizowane i niewykorzystane możliwości tej samej natury. W ten sposób włączenie wszystkich ludzi w Chrystusa nie przez szczególny przypadek, ale jako właściwości ogólne ludzkiej natury, która jest obecna we wszystkich ludziach .

To tłumaczenie, jak widzimy, jest niewystarczające. Chcemy wyjaśnić na czym polega włączenie wszystkich ludzi w jednego, w Chrystusa, a nie co wspólnego On ma ze wszystkimi ludźmi. Tylko sam Chrystus jest "Nowym Adamem". Ta teoria sama w sobie już jest sprzeczna, bowiem forma sama dopasowuje się i zmienia u danej osoby. Nie zrealizowane możliwości doskonałości ontologicznej ludzkiej natury w danej osobie nie posiadają żadnego rzeczywistego odniesienia; są to możliwości logicznej. W tej perspektywie również pojęcie osobowości jest poważnie zaciemnione i niejasne. Osobę możemy w pełni określić także w tym, czym ona nie jest w porównaniu z innymi.

Podobne prace

Do góry