Ocena brak

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są miłowani przez Chrystusa

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Chrystus jako człowiek, jest zdolny do ludzkiego poznania, do ludzkiej miłości i wolności. Włączenie w Niego wszystkich ludzi, nie może nie powodować, że Jezus zna i kocha wszystkich ludzi osobiście. Ta miłość, w ludzkim sercu Jezusa, jest oddźwiękiem tej Bożej miłości i jej najlepszą realizacją. Nie wystarczy powiedzieć, że Jezus pamięta i kocha całą ludzkość, wszystkich ludzi. Mamy tu do czynienia z realnym włączeniem w Chrystusa każdego człowieka, który jest przez Niego poznany i obdarzony miłością bez skazy.

Boża miłość do stworzenia jest dla niej źródłem wszelkich darów i łask, przez które jest ona przebóstwiana i usprawiedliwiana. Tak jak miłość Boża dotyka każdego człowieka osobiście, tak od Wcielenia wszystkie dary łaski przekazywane ludziom, są rozszerzeniem darów (a szczególnie dar Ducha) przekazanych Chrystusowi w jego ludzkim ciele. Odtąd wszelka łaska jest chrystusowa.

Wobec Boga, Chrystus jest jedynym sędzią, jedynym godnym miłości. W Chrystusie zaś wszyscy ludzie, którzy Go przyjmą z wiarą, są kochani, usprawiedliwieni i zbawieni. Aby każdy człowiek mógł włączyć się w Chrystusa i otrzymać usprawiedliwiającą miłość Bożą, trzeba by została usunięta przeszkoda, czyli grzech paraliżujący naturalną dążność do Boga. Trzeba było, by Słowo Wcielone dokonało aktu zbawczego. Nosząc w sobie całą grzeszną ludzkość ofiarował się za nią i z nią.

Zmartwychwstając Chrystus otrzymał najpierw dla siebie ale i dla całej ludzkości nowe życie. Nie wystarczyło, aby Słowo stało się człowiekiem, ale trzeba było poślubiło ono nasze grzeszne przeznaczenie, samo pozostając bez grzechu. Trzeba było, by wpisało się Ono na trwałe w historię ludzką. (Nie wyjaśnionym pozostaje pytanie, stawiane już przez Ojców, dlaczego w tym momencie historii nastąpiło Wcielenie? Dlaczego tak późno albo dlaczego tak wcześnie?)

Podobne prace

Do góry