Ocena brak

Ofiarny charakter Eucharystii - Kontrowersyjna „ofiara” Mszy Świętej

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Spór o ofiarę Mszy Świętej rozgorzał w czasie reformacji. W konśliwych słowach polemizował Luter przeciwko „przeklętemu bałwochwalstwu” ofiary Mszy Św. obawiał się – co było uzasadnione – wynaturzeń w praktyce Mszy Św. – w kazaniach, pismach popul-że jednorazowe zbiorowe wydarzenie krzyża zostanie przez człowieka zdewaluowane i pozbawione treści, o ile dokonywane przez niego ofiarowanie rościć sobie będzie pretensje do podobnej rangi, jak krzyżowa ofiara Jezusa.

Wobec niewystarczającego teologicznego opracowania tej tematyki w traktatach późnego średniowiecza biskupi i teologowie, którzy musieli się rozprawić z tymi atakami na Soborze Trydenckim mieli trudności, by sformułować treści zasadnicze. Relację Eucharystii do krzyża określili nast.ępująco: Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący obecnie przez posługę kapłanów, który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny. BF VII, 321.

To rozróżnienie w jedności interpretują oni przy pomocy trzech pojęć:

  • representatio

  • memoria

  • applicatio

Przy Ostatniej Wieczerzy tej nocy, kiedy został wydany chciał pozostawić Kościołowi, swej ukochanej Oblubienicy ofiarę widzialną... wyobrażała ona tę ofiarę krwawą, która miała raz dokonać się na krzyżu. Utrwaliła jej pamięć na wszystkie wieki, a jej moc zbawcza miała być stosowana dla odpuszczenia grzechów, które codziennie popełniamy. BF VII, 319.

Eucharystia przedstawia (reprezentuje), upamiętnia w sensie pełnego, biblijnego pojęcia pamiątki i udziela (aplikuje) tu i teraz celebrującej wspólnocie wydarzenia krzyża.

Do góry