Ocena brak

Ofiara całopalna

Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012

W Starym Testamencie ofiara całkowicie trawiona przez ogień. Uważano, że Bóg się ukazuje w ogniu (Wj 3,2; 19, 18; 1 Krl 18, 36-39). Z ludzkiej strony palenie ofiary ogniem było symbo-lem, że składający ofiarę niczego z niej nie zabierze ze sobą z powrotem.

Prorocy i inni nauczyciele kładli nacisk na to, że takie ofiary są powierzchowne, a nawet bezużyteczne, jeżeli im nie towarzyszy właściwy stosunek do Boga i do bliźniego (Iz 1, 11; Jr 7, 21-26; Ps 51, 18-19; Mk 12, 33). Zgodnie z Nowym Testamentem posłuszeństwo Chrystusa, który samego siebie złożył w ofierze, dopełniło i przewyższyło wszelkie inne ofiary (Hbr 10, 1-10).

Zob. judaizm, ofiara.

Podobne prace

Do góry