Ocena brak

Oferta pracy

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Etapem kończącym selekcję jest przedstawienie wybranemu kandydatowi oferty pracy. Jej przyjęcie skutkuje nawiązaniem stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

Polski system prawny zna dużą rozmaitość stosunków prawnych, których przedmiotem jest świadczenie pracy.

Są to:

1. Stosunki administracyjnoprawne – powstające w aparacie państwowym i stanowiące podstawę zatrudnienia dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, pożarnictwa itp.;

2. Stosunki cywilnoprawne – do których należą:

  • umowa zlecenie;

  • umowa o dzieło;

  • umowa agencyjna;

  • umowa o pracę nakładczą;

  • świadczenie pracy na podstawie członkostwa w spółdzielniach lub spółkach, wtedy gdy zobowiązanie to wynika ze stosunku członkostwa w spółdzielni lub udziału w spółce.

3. Stosunki pracy:

Ze względu na to, że prawo pracy regulując stosunki pracy przyznaje pracownikowi większe prawa i ustanawia większą ochronę niż prawo cywilne i jednocześnie nakłada na pracodawców większe obowiązki, obserwowano zjawisko ucieczki pracodawców od stosunków pracy na rzecz stosunków cywilnoprawnych.

Kandydaci, których oferty zostały odrzucone, powinni zostać poinformowani o tym fakcie, ale ich akta powinny być przechowywane w organizacji, gdyż mogą oni być przydatni organizacji w przyszłości.

Proces selekcji w poszczególnych etapach rodzi liczne problemy natury etycznej, których odpowiednie rozstrzyganie ma bezpośrednie znaczenie dla dokonywanej selekcji oraz dla ogólnego obrazu organizacji.

Do tych elementów etycznych należą:

  • Waga pierwszych kontaktów.

  • Subtelność reguł gry, która ma ujawnić potencjały i wzajemne oczekiwania partnerów.

  • Zakres spełnienia obietnic przy zawieraniu umowy o pracę z wybranym kandydatem, jak również precyzja w określeniu zadań i obowiązków, a nawet stosowanie okresu próbnego wobec pracownika.

Podobne prace

Do góry