Ocena brak

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Ubezpieczeń Społecznych
za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Częstochowie

Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.

ODWOŁANIE
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia .................... nr decyzji ............................ .
Zarzucam zaskar onej decyzji ......................................................................................................... .

UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
- odpis odwołania.

Odwołanie nale y zło yć w ZUS O/Częstochowa.

Podobne prace

Do góry