Ocena brak

Odwodnienie u dzieci

Autor /armani Dodano /03.03.2014

(-, dehydration in chiłdren); stan spowodowany istotnym niedoborem wody ustrojowej, a także elektrolitów w* wyniku zwiększonych strat, zmniejszonej podaży płynu lub obu tych przyczyn. U dzieci odwodnienie jest zwykle następstwem biegunki i stanowi stan zagrażający życiu, szczególnie w okresie niemowlęcym. Dziecko odwodnione ma suchą skórę, która ujęta w fałd wolno się rozprostowuje, zapadnięte ciemię i gałki oczne, rysy twarzy zaostrzone, obniżone jest ciśnienie krwi, zwalnia się napływ kapilarny > 1,5 s, części dystalne kończyn są oziębione i blade, występuje tachykar-dia, skąpomocz. Objawy neurologiczne: pobudzenie lub apatia, zamroczenie są spowodowane odwodnieniem mózgu. Wyróżniamy następujące rodzaje o. u d.: —» odwodnienie izotoniczne, —> odwodnienie hiponatremiczne, —» odwodnienie hipernatremiczne. Odwodnieniu towarzyszy —> kwasica, —> hipokaliemia. Leczenie polega na doustnym lub dożylnym uzupełnieniu płynów oraz elektrolitów. Zapotrzebowanie na płyny w wieku dziecięcym wynosi 150-180 ml/kg mc. Podstawowymi płynami stosowanymi w nawadnianiu dziecka są: 5% glukoza i 0,9% roztwór NaCl. Zależnie od rodzaju odwodnienia płyny te podaje się w różnych stosunkach. W kwasicy dodaje się wodorowęglan sodu, a w hipokaliemii -' 3 :k potasu (W.F.-J.)

Podobne prace

Do góry