Ocena brak

„Odwilż” w polityce międzynarodowej – termin i przejawy do 1956 r.

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

 • 5.03.1953- śmierć Stalina, od tego momentu możemy mówić o zmianach w Związku Radzieckim, a razem za zmianami wewnętrznymi szły zmiany zewnętrzne- odprężenie w stosunkach międzynarodowych; okres odwilży datuje się 1953-57.

 • Nazwa pochodzi od powieści Ilii Erenburga opublikowanej w 1954 roku pod tytułem "Odwilż"- krytykującej stalinizm.

Symptomy odwilży:

 1. zawieszenie broni w wojnie koreańskiej w 27. 07.1953 roku. ( data rozejmu).

 2. Próba podjęta przez Chruszczowa pojednania z Titą- postępowanie odwrotne do Stalina, który w 1948 roku wyrzucił Josepha Broz Tito z partii. Chruszczow pokazał w ten sposób, że chce akceptować odmienności.

 3. W maju 1953 ZSRR zrezygnował z roszczeń terytorialnych wobec Turcji- dokładnie prowincje Kars i Ardahan.

 4. Jeszcze przed 1956 rokiem( lipiec 1953) Chruszczow nawiązał stosunki dyplomatyczne z Izraelem, które w lutym tego samego roku zerwał Stalin. Stalin podjął działania antyżydowskie, wyklął Izrael mimo tego, że początkowo miał być przedłużeniem interesów ZSRR; jednak to, że Izrael chciał się samodzielnie rozwijać spowodowało zmianę polityki Stalina.

 5. W październiku 1954 zawarto układ radziecko- chiński=> ZSRR wycofał się z baz Bad Morzem Żółtym (Port Artur, Dalien).

 6. W maju 1955 podpisano traktat państwowy z Austrią=> wycofano z jej terytorium armię radziecką.

 7. W sierpniu 1955 rząd radziecki ogłosił dekret o redukcji sił zbrojnych do końca roku o 640 tys. osób.

 8. ZSRR i RFN nawiązały stosunki dyplomatyczne, jeńcy niemieccy mogli wrócić do ojczyzny.

 9. 1956 pozwolono wrócić jeńcom japońskim do ojczyzny.

Z wykładów:

 1. Tzw. Ustawa amnestyjna- 1 mln ludzi zesłanych do obozów, zwolnionych . Wielki powrót, radość społeczeństwa. Można delikatnie i ostrożnie powiedzieć, że Chruszczow nieco liczył się z opinią publiczną, bo pewne rzeczy robił pod publikę. Ale z tym stwierdzeniem ostrożnie, bo to przecież komunizm cały czas.

 2. Większa możliwość swobody myśli. Przez 32 lata ludzie w ZSRR bali się Stalina. Chruszczow pozwolił trochę więcej mówić. Dobry przykład z wykładów, że pozwolił na ogródki przy domach ( warzywa dla siebie- nie trzeba było się dzielić, oddawać państwu); Chruszczow deklarował też, że nie będzie NKWD; społeczeństwo zdumione, lecz podejrzliwie do tego podchodziło.

 3. Polski październik 1956- powrót Gomułki. W Polsce umiera Bierut. Bierut to jak powiedział profesor Lebioda „polski Stalinek”. A gdy umiera, Gomułka został przywrócony do władzy, słynny wiec ludzi- znane zdjęcia z Kroniki Filmowej. Obiecał, że będzie inaczej, że ludzie wyjdą z więzień, że nadal będzie komunizm, ale inny ten lepszy. Gomułka zdobył niekwestionowaną popularność wśród społeczeństwa, które oczekiwało od niego przeprowadzenia tych reform. Proces demokratyzowania socjalizmu został jednak zahamowany, owocem odwilży było nasycenie reżimowej propagandy sloganami nacjonalistycznymi, pogorszenie relacji z Kościołem i powszechne rozczarowanie.

 4. Odwilż miała miejsce także w kulturze i sztuce; pozwolono nawet w ZSRR na nauczanie w języku np. polskim, z tym, że szkoły „ narowowe” były na bardzo niskim poziomie.

 5. Chruszczow chciał powrócić do pierwotnej wersji komunizmu.

Do góry