Ocena brak

Odwierty próbne ropy naftowej

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Gdy już odnajdzie się obiecujące miejsce, to jedy­nym sposobem ostatecznego potwierdzenia istnie­nia odpowiednio zasobnego złoża ropy jest wyko­nanie odwiertów próbnych. Ich głębokość sięga niekiedy 8 km w głąb skorupy ziemskiej. Wiertło jest dołączone do końca bardzo długiego „węża" rur wiertniczych. Każda rura ma około 9 metrów długości przy średnicy 13 cm. Do umieszczenia rur na miejscu używa się specjalnej wieży wiert­niczej. U jego podstawy znajduje się obracająca się platforma, przez którą opuszcza się w głąb zespół wiertła. Gdy wiertło zagłębi się w skałę na długość rury wiertniczej, dołącza się od góry następną. Jednak wiertło tępi się w trakcie wierce­nia i co pewien czas musi być zmieniane. Wiąże się to z koniecznością wyjęcia z otworu wszyst­kich rur wiertniczych, jedna po drugiej. Taka ope­racja może zająć cały dzień.
Dawniej, w początkach wydobywania ropy, dowiercenie się do złoża ropy i gazu, znajdujących się pod wysokim ciśnieniem, powodowało wytrysk zawartości złoża kończący się najczęściej jej zapło­nem i eksplozją. Dziś zdarza się to bardzo rzadko, gdyż do otworu wlewa się płuczkę - ciecz o dużej gęstości - mającą za zadanie zrównoważyć ciśnie­nie złoża. Płuczka jest wtłaczana do rur wiertni­czych, którymi płynie w dół, wydostaje się z nich otworem na końcu wiertła, a potem wraca na po­wierzchnię poprzez przestrzeń pomiędzy rurami, a ścianami otworu. Przestrzeń ta powstaje, gdyż średnica właściwego wiertła jest zawsze większa od średnicy rur, na których jest ono zamocowane. Poza zapobieganiem erupcjom gazu i ropy, płuczka sma­ruje i chłodzi wiertło w czasie pracy.
Wypływając na powierzchnię, płuczka trans­portuje na zewnątrz otworu urobek - pokruszone kawałki skały, w której pracuje wiertło. Są one sor­towane i analizowane, celem potwierdzenia ukła­du warstw geologicznych. Gdy na powierzchni, wraz z płuczką, pojawia się ropa, bada się jej jakość i mierzy tempo wypływu. Jeśli parametry te wska­zują, że złoże ma odpowiednie właściwości, to nad otworem montuje się urządzenia wydobywcze.

Podobne prace

Do góry