Ocena brak

Odwiedzający, turysta, wycieczkowicz

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011

Odwiedzający

zgodnie z definicją rzymska (podjętą przez PNZ w1963 roku), to każda osoba, która przebywa w odwiedzanym kraju(nie dłużej niż 12 miesięcy) niezależnie od powodów odwiedzin, z wyjątkiem dotyczących zatrudnienia w tym kraju. Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na dwie kategorie: turystów i wycieczkowiczów.


Turyści

to te osoby, które w kraju czasowego pobytu spędzili przynajmniej jedną noc w jego bazie hotelowej w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych itp.


Wycieczkowicze

(Odwiedzający jednodniowi - definicja wg WTO) są to odwiedzający dany kraj, którzy w nim spędzili mniej niż 24 godziny i nie korzystali z bazy hotelowej tego kraju. Trzeba dodać, że ci odwiedzający, którzy korzystają z noclegów na statku lub w pociągu i przebywają w danym kraju nawet kilka dni, są zliczani do wycieczkowiczów.


Według tej definicji podstawowym kryterium odróżniającym te dwie grupy jest korzystanie z bazy hotelowej kraju czasowego pobytu. Dzięki temu można statystycznie uchwycić liczbę turystów zagranicznych na podstawie rejestracji gości w sieci hotelowej.

</div>

Wspólną cechą turystów i wycieczkowiczów są motywy podróży, które obejmują: wypoczynek, interesy, zdrowie, studia, zjazdy, wizyty u rodziny lub znajomych, motywy religijne, sport itp.


Autor: Patrycja Brożek
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry