Ocena brak

Odszkodowanie

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011

Charakterystyka Ogólna

Odszkodowanie - suma pieniężna które przysługuję poszkodowanemu, wypłacana przez osobę która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za daną szkodę. Bardzo często zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli tylko sprawca szkody zabezpieczył się wcześniej przed możliwością powstania danego rodzaju szkody.

Powody wypłacania odszkodowań

  • Odszkodowanie za szkodę materialną - dotyczy szkód które zostały wyrządzone na majątku poszkodowanego
  • Odszkodowanie za szkodę osobową - dotyczy szkód które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu, kalectwa lub w najgorszym przypadku do śmierci poszkodowanego.
  • Odszkodowanie z powodu utraconych korzyści - coraz częściej spotykane odszkodowanie za szkodę, która spowodowała zmniejszenie korzyści (przychodów), jakie realizowałby np. dany projekt inwestycyjny lub w skrajnych sytuacjach która powodowałaby przynoszenie strat.

Formy wypłacania odszkodowań

1. Przywrócenie stanu jaki istniał przed zaistnieniem szkody, stosowane głównie przy szkodach materialnych (czasami okazuje się, że jest to niemożliwe ze względu na charakter przedmiotu na którym została wyrządzona szkoda), poprzez:

a. Naprawa np. samochodu który został uszkodzony podczas zdarzenia drogowego

b.Odkupienie przedmiotu - stosuje się w sytuacjach gdy naprawa jest niemożliwa ze względu na zbyt duże uszkodzenia i niemożność doprowadzenia przez nią do stanu jaki istniał przed powstaniem szokdy

c. Oddanie w momencie gdy zostało niesłusznie przywłaszczone


2. Pieniężna forma rekompensaty za szkody, która powodowałaby wynagrodzenie strat które zostały poniesione, w momencie powstania szkody. Często zdarza się również orzekanie wypłacania renty dla poszkodowanego, który utracił możliwość samodzielnego wykonywania pracy zarobkowej lub osobie/osobom które na skutek szkody straciły jedynego żywiciela rodziny.


W przypadku wypłacania odszkodowań za szkody poniesione na składnikach majątku trwałego poszkodowanego, można precyzyjnie określić wartość szkody np. cena rynkowa maszyny dotkniętej szkodą. Natomiast w przypadku odszkodowań osobowych czy utraconych korzyści znacznie trudniej oszacować poniesioną stratę np. wartość ludzkiego życia, lub prognozowany zysk projektu inwestycyjnego.


Autor: Przemysław Rózga
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry