Ocena brak

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Podstawowa kategoria wynikowa w zakresie kosztów w zakładzie ubezpieczeń. W sprawozdaniu finansowym prezentowana jest w szyku rozwiniętym, tzn. poprzez wartość kilku kategorii uszczegóławiających ekonomicznie złożoną interpretację tej kategorii.

Dzięki temu możliwa jest pogłębiona analiza czynników kształtujących wartość tego kosztu. W praktyce, ze względu na zarządczą potrzebę wnikliwego obserwowania odszkodowań i świadczeń, musi być prowadzona ich bardzo szczegółowa ewidencja księgowa, zapewniająca możliwość analizy ich wartości i przyczyn z wielu różnych punktów widzenia, i stosownie do przyjętej w zakładzie ubezpieczeń rachunkowości odpowiedzialności.

Określone w prawie bilansowym, i konieczne ze względu na standard informacyjny rachunku zysków i strat zakładu ubezpieczeń, kryteria klasyfikacyjne tych kosztów wymagają ich rejestracji według grup ubezpieczeń, a jednocześnie w podziale na odszkodowania i świadczenia wypłacone, udziały reasekuratorów w tych odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych, wartość utworzonych rezerw na odszkodowania i świadczenia jeszcze niewypłacone oraz udziały reasekuratorów w tych rezerwach.

Podobne prace

Do góry