Ocena brak

Odruch na rozciąganie

Autor /armani Dodano /03.03.2014

(-, stretch reflex); odruch miotatyczny; skurcz mięśnia szkieletowego wywołany jego rozciągnięciem. Jest odruchem monosynaptycznym. Receptorami pobudzanymi przez rozciągnięcie mięśnia są zawarte w nim wrzecionka nerwo-wo-mięśniowe. ■ Składają się one z 2-10 cienkich włókien mięśniowych zwanych intrafuzalnymi, których wydłużeniepobu-dza zakończenia pierścieniowo-spiralne. W ośrodku odruchowym włókna nerwowe dośrodkowe kończą się bezpośrednio na neuronach mchowych alfa. Pobudzenie tych neuronów wywołuje skurcz rozciągniętego mięśnia. Szczególną cechą receptorów wywołujących o.n.r., a więc wrzecionek nerwowo-mięśniowych, jest posiadanie unerwienia odśrodkowego pochodzącego z małych neuronów ruchowych gamma. Neurony gamma unerwiają włókna mięśniowe intrafuzalne i mogą wywoływać ich skurcz. Skurcz ten rozciąga środkową część wrzecionka zawierającą zakończenia pierścieniowo--spiralne i w ten sposób zwiększa czułość wrzecionka. Zmiana czułości wrzecionka nerwowo-mięśniowego przez neurony gamma ma istotne znaczenie w utrzymywaniu napięcia mięśni szkieletowych. (A.M.N)

Podobne prace

Do góry