Ocena brak

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Może nastąpić tylko w szczególnych sytuacjach. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające( czy np.: nastąpiło znaczne obniżenie zdolności płatniczej podatnika, spowodowane klęską lub innym zdarzeniem losowym, czy niewyegzekwowanie należności nie wpłynie negatywnie na stan finansów państwa, gminy.

Podobne prace

Do góry