Ocena brak

Odrębna własność lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Została unormowana w rozdziale III ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zasadą jest, odpowiednie stosowanie do tego prawa przepisu ustawy o własności lokali.

Prawo odrębnej własności lokalu powstaje w następujących etapach:

- spółdzielnia mieszkaniowa zawiera z członkiem spółdzielni umowę o budowę lokalu

- ustanawia na rzecz członka odrębna własność lokalu. Umowa pisemna pod rygorem nieważności zobowiązuje strony do ustanowienia odrębnej własności lokalu,

Umowa i jej zbycie, zawarta w formie aktu notarialnego, staje się skuteczna z chwilą deklaracji członkowskiej przez nabywcę. Spółdzielnia jest zobowiązana ustanowić na rzecz członka, odrębną własność lokalu, najpóźniej w terminie 3 mcy od jego wybudowania. Jeżeli wymagane jest pozwolenie na użytkowanie w terminie 3 mcy od uzyskania takiego pozwolenia.

Podobne prace

Do góry