Ocena brak

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

W pierwszej kolejności odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej ponosi spółka.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność partnerów to zasady tej odpowiedzialności różnią się od zasad odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej. Chociaż w niektórych sytuacjach odpowiedzialność partnerów jest analogiczna do odpowiedzialności wspólników spółki jawnej.

-partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykorzystaniem zawodu wolnego przez pozostałych partnerów w spółce.

-Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działania lub zaniechania osób zatrudnionych w spółce (na podstawie urnowy o pracę, zlecenia), które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług wykonywanych przez spółkę.

-Na mocy umowy pozostali partnerzy lub niektórzy z nich - jeżeli wyrażą na to zgodę - mogą odpowiadać za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu. tak jak wspólnicy spółki jawnej.

-Za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu np.: z tytułu zakupu sprzętu. wyposażenia, z tytułu umowy kredytu itp. Partnerzy odpowiadają tak jak wspólnicy spółki jawnej. Odpowiedzialność partnerów jest odpowiedzialnością subsydiarną.

Podobne prace

Do góry