Ocena brak

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Za zobowiązania spółki w pierwszej kolejności odpowiada spółka swoim majątkiem na który składają się wkłady komplementariuszy i komandytariuszy oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólnicy odpowiadają subsydiarnie z tym. że komplementariusze odpowiadają tak jak wspólnicy spółki jawnej, komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Wyjątki: komandytariusz odpowiada bez ograniczeń jeżeli:

- jego nazwisko znalazło się w firmie sp. k.

- nie ujawnił swego pełnomocnictw, przekroczył jego zakres

- działał bez umocowania

Podobne prace

Do góry