Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE NIEWOLNIKA

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Niewolnicy dbali o ty, by być wiarygodnymi. Chciano handlować z niewolnikami, ponieważ oni się starali, byli uczciwi (zależało im na wolności).

Odpowiedzialność za zobowiązania niewolnika:

  • actio depekurio – właściciel ponosił odpowiedzialność tylko do wysokości pekurium, a właściciel zaspokajał wierzytelności jako pierwszy.

  • Jak wyżej, tylko właściciel stał na równi z innymi wierzycielami,

  • Jeżeli właściciel miał korzyść, to odpowiadał tylko do wysokości przysporzenia.

  • Właściciel odpowiadał do pełnej wysokości zobowiązań zaciągniętych przez niewolnika wtedy, gdy niewolnik dokonał czynności na polecenie właściciela,

  • Właściciel odpowiadał w pełni za zobowiązania niewolnika.

W przypadku szkód deliktowych (np. niewolnik uszkodził komuś ciało) – właściciel płacił odszkodowanie albo wydawał niewolnika ofierze, która wtedy na niewolniku dochodziła sprawiedliwości.

Do góry