Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE BUDŻETU

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepisy finansów publicznych wprowadzają sankcje za naruszenie przepisów nie tylko prawa budżetowego, ale także przepisów zawartych w innych ustawach. Chodzi tu o tzw. ustawy okołobudżetowe oraz ustawy dotyczące strefy materialnego prawa finansowego oraz o kompetencjach organów poszczególnych jednostek finansowych. Przepisów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie stosuje się do naruszenia uprawnień i obowiązków w zakresie prawa celnego oraz prawa podatkowego. W tym zakresie zastosowanie ma Kodeks Karny Skarbowy.

Kto jest odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Są to:

 1. osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet/ plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych

 2. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych

 3. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych

 4. osoby, które gospodarują środkami publicznymi, przekazanymi jednostkom sektora finansów publicznych

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych- jest to nie ustalenie, nie pobranie, niezgodne z prawem umorzenie należności SP, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych. Takim naruszeniem może być np.: naruszenie związane z virmav inaczej zmiana budżetowa- przesunięcie środków finansowych z jednej klasyfikacji budżetowej do innej.

Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • upomnienie

 • nagana

 • kara pieniężna

 • zakaz pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi na okres 1 roku do 5 lat.

Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • Resortowe Komisje Orzekające

 • Komisja Orzekająca przy szefie Kancelarii Prezesa RM, tzw. Wspólna Komisja Orzekająca (wspólna dla NIK, Kancelarii Sejmu i SN)

 • Główna Komisja Orzekająca, która jest organem drugiej instancji. Działa przy Ministrze Finansów.

Podobne prace

Do góry