Ocena brak

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

a. żyjące w stanie wolnym (tzw. dzikie) – obowiązuje zasada że nikt nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez te zwierzęta. Jednak są

sytuacje, gdzie może zachodzić odpowiedzialność SP lub gminy, jeżeli

funkcjonariusze publiczni dopuścili się zaniedbań w zakresie ochrony

człowieka przed grożącym mu niebezpieczeństwem ze strony tych zwierząt.

b. Zwierzęta hodowane przez człowieka – są 2 rodzaje odpowiedzialności:

- gdy człowiek się nim posługuje, może wyrządzić szkodę, tzw. przedłużenie ramienia

- zwierzę wyrządza szkodę własnym popędem to odpowiedzialność ponosi hodowca,

przy czym odpowiedzialność ta jest na zasadzie winy w nadzorze

Podobne prace

Do góry