Ocena brak

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

a. szkoda wyrządzona przez rzecz, która została wylana, wypadła, została

wyrzucona.

Art. 433 – dotyczy szkód nieintencjonalnych; art. Ten mówi, że nie odpowiada

ten, kto jest właścicielem, ale osoba zajmująca lokal (jeżeli mieszka więcej osób to

odpowiadają solidarnie), jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

[są 3 wyłączenia: siła wyższa, wina poszkodowanego, wina osoby trzeciej]

b. szkoda wyrządzona zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części

jeżeli zawali się budynek i wyrządzi krzywdę to odpowiedzialność

ponosi samoistny posiadacz, czyli właściciel albo ten kto zachowuje się

jak właściciel

jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

zwalnia go od odpowiedzialności (3 wyłączenia) dowolnej innej

przyczyny, która spowodowała szkodę

nie zwalnia z odpowiedzialności:

o wady w budowie

o brak utrzymania budowli w należytym stanie

Podobne prace

Do góry