Ocena brak

Odpowiedzialność za siłą wyższą i przypadek

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć – nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej – odpowiedzialność obiektywna – w przypadkach custodia –zobowiązania do szczególnego strzeżenia rzeczy).

Podobne prace

Do góry