Ocena brak

Odpowiedzialność z tytułu następstwa podatkowego. Wymień podmioty odpowiedzialne

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Natomiast do kategorii osób trzecich, na których odpowiedzialność rozszerzona została z tytułu następstwa podatkowego, zaliczyć należy:

1. nabywcę

- przedsiębiorstwa,

- zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub

- składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2. osobę prawną powstałą w wyniku podziału innej osoby prawnej.

Do góry