Ocena brak

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Odpowiedzialność wspólników - za zobowiązania spółki cywilnej (zaciągnięte przez wspólników) wspólnicy ponoszą odpowiedzialność osobistą i solidarną z pozostałymi wspólnikami. Osobista odpowiedzialność oznacza, odpowiedzialność całym majątkiem.

Odpowiedzialność solidarna dłużników oznacza, że wierzyciel ma prawo żądać spełnienia świadczenia od wszystkich dłużników (wspólników), od niektórych z nich, od jednego, a spełnienie świadczenia chociażby przez jednego z nich skutkuje wygaśnięciem zobowiązania pomiędzy dłużnikami, a wierzycielem. Wybór dłużnika(ów), od których do chodzona będzie wierzytelność należy do wierzyciela.

Podobne prace

Do góry