Ocena brak

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne i wady fizyczne

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Odpowiedzialność za wady fizyczne – stopniowy rozwój, odrębne uregulowania ogólne i edykty edylów kurulnych w odniesieniu do kupna-sprzedaży niewolników i zwierząt na targach.

  • prawo cywilne – odpowiedzialność za zapewnienia i obietnice dicta et promissa lub zatajone wady – dolus

  • edykty – handel niewolnikami i zwierzętami – wymóg ujawnienia określonych wad (wymienionych w edykcie),

  • actio redhibitoria –w razie ujawnienia się wad – o rozwiązanie kontraktu i zwrot ceny (za zwrotem rzeczy) w razie ujawnienia się wad przysługiwała sprzedającemu 6 miesięcy od transakcji,

  • actio quanto minoris – o obniżenie ceny – przysługiwała rok od zawarcia kontraktu,

  • prawo justyniańskie – rozszerzono ww. prawa na inne rzeczy, a także o wady nieznane sprzedającemu – wady ukryte, ponieważ uznano, że powinien znać wady sprzedawanej rzeczy.

Podobne prace

Do góry