Ocena brak

Odpowiedzialność Prezydenta RP

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Zadania prezydenta wiążą się z ochroną najbardziej podstawowych wartości państwa, jakimi są : suwerenność, integralność terytorialna, bezpieczeństwo zewnętrzne i wew. a także czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji, zagwarantowanie ciągłości władzy państwowej.

Za swoją działalność urzędową Prezydent nie ponosi odpowiedzialności parlamentarnej, natomiast w razie naruszenia konstytucji lub ustawy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej.

Odpowiedzialność konstytucyjna to odpowiedzialność za naruszenie prawa,. Realizowana z inicjatywy Parlamentu, przez organ władzy sądowniczej SN,TS,TK.

Art.145, ust.1 prezydent RP za naruszenie Konstytucji ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przez TS

Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter prawno-konstytucyjny. Ma ona miejsce wówczas, gdy Prezydent naruszy przepisy konstytucji, lub ustawy (tego rodzaju naruszenie określa się jako delikt konstytucyjny., ale także wówczas gdy popełni przestępstwo.

Odpowiedzialność za delikt to odpowiedzialność za czyny nie stanowiące przestępstwa, ale za naruszenie w zakresie swego urzędowania lub w związku ze zajmowanym stanowiskiem w sposób zawiniony.

Odpowiedzialność konstytucyjna egzekwuje się przez postanowienie Prezydenta w stan oskarżenia, do czego uprawnione jest wyłącznie Zgromadzenie Narodowe. Uchwała ZN w tej sprawie musi być podjęta większością tzn. 2/3 głosów i na wniosek co najmniej 140 członków ZN.

Podobne prace

Do góry