Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ZA FIRMANCTWO

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art.113

Firmanctwo- polega na tym, że osoba podlegająca opodatkowaniu część lub całość swojej działalności gospodarczej prowadzi pod nazwiskiem, nazwą lub firmą innej osoby( firmującego). Firmanctwo ma na celu zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów działalności firmowanego, by uniknąć opodatkowania lub zmniejszyć ciężar podatkowy.

Firmujący działalność gospodarczą podatnika ponosi solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe z owej działalności wynikające. Nie jest konieczne ustalenie przez organ podatkowy czy zaistniało uszczuplenie podatkowe. Odpowiedzialność firmującego stanowi dla niego sankcje podatkową za oddanie do używania swych danych osobistych innej osobie.

Podobne prace

Do góry