Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 114a odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania.

Podobne prace

Do góry