Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. I SPÓŁKI AKCYJNEJ

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art.116 Za zaległości podatkowe spółki Z O.O, spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym, swym majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub części bezskuteczna, a członek zarządu:

( przesłanki zwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności ):

1. nie wykazał , że

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości ( postępowanie układowe)

b) nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości nastąpiło( postępowanie układowe) bez jego winy.

2. nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części

Podobne prace

Do góry