Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Należy więc rozumieć jako uprawnienie żądania zapłaty od podmiotów zobowiązaniowych oraz dopuszczalność stosowania prawa przewidzianych środków zmierzających do wyegzekwowania należnych kwot z majątku tych podmiotów. Odp podat jest odp majątkową opartą na swoistych podstawach prawnych Ma postać p w odpowiedzialności osobistej uzupełnionej jednak szczególnego rodzaju instytucjami kształtującą odp rzeczową, jest najczęściej odp nieograniczona czyli całym istniejącym w chwili jej realizacji majątkiem zobowiązaniowego.

Podmiotami ponoszącymi odp podatkową sa podatnicy płatnicy inkasenci następcy prawni osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe innych podmiotów. Przedmiotem odp są świadczenia (należności ) obciążające poszczególne kategorie tych podmiotów w związku ze specyfikacją ich sytuacji prawnej i zakresu działania. Zasadniczo odp dotyczy zobowiązań własnych ciążących z istoty na określonego rodzaju podmiotach niekiedy jednak rozciąga się też na zobowiązania cudze i dotyczy innych podmiotów prawa podatkowego w sposób szczególny powiązanych z podatnikiem.

Odpowiedzialność podatkowa jako instytucja ogólnego prawa podatkowego jest całościowo uregulowana w Ordynacji podatkowej Przymusowe wykonywanie należności podatkowych odbywa się na podstawie przepisów o egzekucji admi świadczeń pieniężnych.

Podobne prace

Do góry