Ocena brak

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • Orzeczenie Hedley Lomas – w tej sprawie chodziło o to, że była dyrektywa wspólnotowa, która nakazywała, aby państwa zapewniłyby zwierzęta przeznaczone na rzeź traktowano zgodnie z zasadami humanitarnymi. Hiszpania implementowała dyrektywę bez sankcji za jej naruszenie, dlatego tez Wielka Brytania odmówiła wydania licencji na import mięsa i eksport zwierząt z i do Hiszpanii. Firma irlandzka, która nie dostała licencji wniosła skargę odszkodowawczą twierdząc, że decyzja administracyjna władz brytyjskich naruszyła prawo wspólnotowe. ETS przyznał tej firmie rację.

  • Trybunał stwierdził, ze, jeśli państwo członkowskie, które dokonało naruszenia postanowień prawa wspólnotowego przyznających prawa jednostkom, w czasie popełniania naruszenia nie miało prawnej możliwości wyboru lub miało ograniczone możliwości działania według swojego uznania lub nie miało ich wcale, to jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnoto­wego może być wystarczające do uznania, iż miało miejsce wystarczająco poważne naruszenie, co jest przesłanką konieczną do powstania obowiązku i naprawienia szkody jednostce.

Do góry