Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art.112 Nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części odpowiada całym swym majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe od dnia nabycie zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zakres odpowiedzialności nabywcy ograniczony jest do wartości nabytego przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa obejmuje także odsetki za zawłokę od zaległości podatkowych powstałe przed dniem nabycia przedsiębiorstwa, koszty postępowania egzekucyjnego, powstałe przed dniem nabycia przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy nabywcą był małżonek lub członek rodziny podatnika jego odpowiedzialność obejmuje także odsetki i koszty egzekucyjne powstałe po dniu nabycia przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry